Strona Główna bikeKatalog.pl
 
Katalog rowerowy 2012

POLITYKA PRYWATNOŚCIGrupa bikeWorld.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich, oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych. Wiemy jak cenna jest wasza prywatność i nie zrobimy nic z tymi informacjami bez Waszej wiedzy.

Niepożądane treści
bikeKatalog.pl nie zawiera treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej a także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wiedzy, czyli materiały, publikacje, wszelkie treści oraz zamieszczanie komentarzy są bezpłatne, a bikeKatalog.pl nie odpowiada za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku
bikeKatalog.pl zawiera lub będzie zawierał funkcjonalności (np. komentarze) w których wprowadzane przez użytkownika treści stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.
bikeKatalog.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Kontakt z Grupą bikeWorld.pl
Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności oraz korzystania z serwisu należy kierować e-mailem pod adres info@bikeworld.pl lub pocztą tradycyjną: Grupa bikeWorld.pl / Maciej Łuczycki; ul. Legionów 102D/151; 81-472 Gdynia.

(c) bikeKatalog.pl 2012 | Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie materiałów zawartych na niniejszej stronie zabronione!